TIKN

„Rozprawa o dobrowolnej niewoli” Étienne’a de la Boétie. Ten tekst, napisany przez osiemnastolatka, jest bodaj najpiękniejszym przewodnikiem po życiu bez państwa i bez władzy.