TIKN

Plany wydawnicze

Na druk czekają już „Ludzie zbędni w służbie przemocy” Stefana Czarnowskiego.

W dwugłosie z Czarnowskim planujemy wydać napisany w 1935 roku i nigdy w całości nie publikowany po polsku esej Bertolta Brechta „Pięć trudności w pisaniu prawdy”.

I wreszcie „Rozprawa o dobrowolnej niewoli” Étienne’a de la Boétie. Ten tekst, napisany przez osiemnastolatka, jest bodaj najpiękniejszym przewodnikiem po życiu bez państwa i bez władzy.