TIKN
Giorgio Agamben - Przyjaciel
Przekład
Sebastian Matuszewski
Tytuł oryginału i podstawa przekładu:

L’amico, nottetempo, Roma 2007

Wydanie I 2017
ISBN 978-83-947490-1-9
Nakład 500
Cena minimalna 5 PLN

Giorgio Agamben, Przyjaciel

W Lozannie spotykają się Derrida i Nietzsche czytający Arystotelesa, barokowy obraz, przekleństwa i „słodycz istnienia”: czemu i jak przyjaźń jest fundamentem polityki?