TIKN
Louise Michel - Pod czarnym sztandarem
Przekład
Piotr Laskowski
Redakcja
Jagoda Dolińska
Tytuł oryginału i podstawa przekładu:

„Plaidoirie de Louise Michel”, w: Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même, t. 1, Paris 1886, s. 486–488 oraz Le Temps (24 czerwca 1883), s. 2.

Wydanie 1
ISBN 978-83-66114-19-7
Nakład 500
Cena minimalna 5 PLN

Louise Michel, Pod czarnym sztandarem

Louise Michel – komunardka, anarchistka, feministka i bohaterka queerstorii. W 150 rocznicę Komuny Paryskiej, rok po Tęczowej Nocy, po protestach Strajku Kobiet, w serii Tikn publikujemy jej mowę, wygłoszoną przed sądem po pierwszej znanej w historii demonstracji pod czarnym sztandarem – w solidarności ze wszystkimi walecznymi anarchoqueerami, queerami, kobietami prześladowanymi dzisiaj przez polskie państwo.