TIKN
Bertolt Brecht - Pięć trudności w pisaniu prawdy
Przekład
Jagoda Dolińska
Tytuł oryginału i podstawa przekładu:

„Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit”, Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 22.1: Schriften 2, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1993.

Wydanie 1
ISBN 978-83-947490-8-8
Nakład 500
Cena minimalna 5 PLN

Bertolt Brecht, Pięć trudności w pisaniu prawdy

Pisany na emigracji w 1935 roku esej Brechta o odwadze, przenikliwości i sprycie, których nam trzeba, by prawda stała się bronią przeciwko faszyzmowi.