TIKN
Gilles Deleuze - Perykles i Verdi. Filozofia François Châteleta
Przekład
Piotr Laskowski
Tytuł oryginału i podstawa przekładu:

Gilles Deleuze, Périclès et Verdi. La philosophie de François Châtelet, Les Éditions de Minuit, Paris 1988

Wydanie I 2017
ISBN 978-83-947490-2-6
Nakład 500
Cena minimalna 5 PLN

Gilles Deleuze, Perykles i Verdi. Filozofia François Châteleta

Tłumaczeń Deleuze’a mamy już wiele, ta książeczka jest jednak wyjątkowa. Bohaterowie niespodziewani – Perykles! Verdi! – a sam Deleuze jakiś inny, arystoletelejski. O muzyce, polityce i ustanawianiu ludzkich stosunków w sobie i w świecie.