TIKN
Jacques Rancière - O nauczycielach, którzy nie wiedzą
Przekład
Piotr Laskowski
Redakcja
Magdalena Kowalska
Tytuł oryginału i podstawa przekładu:

Sur « Le maÎtre ignorant », wykład na UERJ (Uniwersytecie Państwowym w Rio de Janeiro) w czerwcu 2002 r. www.multitudes.net/sur-le-maitre-ignorant/

Wydanie 1
ISBN 078-83-66114-15-9
Nakład 600
Cena minimalna 5 PLN

Jacques Rancière, O nauczycielach, którzy nie wiedzą

Jacques Rancière wskazuje, że w pedagogikę, jaką znamy, wpisane jest nieskończone odtwarzanie nierówności i wzywa do uznania równości każdego intelektu za fundament uczenia (się).