TIKN
Simone Weil - Nota o powszechnym zniesieniu  partii politycznych
Przekład
Jagoda Dolińska
Redakcja
Magdalena Kowalska
Tytuł oryginału i podstawa przekładu:

„Note sur la suppression générale des partis politiques“ [w:] Ecrits de Londres, 1940, s. 126 i następne.

Wydanie 1
ISBN 978-83-66114-19-3
Nakład 500
Cena minimalna 5 PLN

Simone Weil, Nota o powszechnym zniesieniu partii politycznych

...